Technologia

List do Facebooka

Jeden z blogów zajmujący się szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa w sieci, a mianowicie Blog Sophos Naked Security wystosował niedawno otwarty list do przedstawicieli Facebook’a. W tymże liście apeluje do jego twórców, właścicieli o zwiększenie bezpieczeństwa dla 500 milionów użytkowników, a co za tym idzie poruszył on 3 najważniejsze jego zdaniem aspekty bezpieczeństwa. Pierwszym z nich są twórcy aplikacji, których powinno być znacznie mniej, ponieważ portal zapełniony jest scam’em i złośliwym oprogramowaniem. Dostęp wedug autorów powinni mieć tylko sprawdzeni developerzy. Kolejną sprawą jest prywatność, która powinna być w pełni oddana użytkownikom. Jeśli, któryś nie chce korzystać z nowinek wprowadzonych przez twórców powinien mieć do tego prawo. Trzecią sprawą jest korzystanie z protokołu HTTPS, który jest udostępniany „tylko jeśli to jest możliwe”, a takowa możliwość bezpiecznego łączenia się z portalem społecznościowym powinna być dostępna na okrągło. Uwagi sensowne, lecz nie wiadomo czy Facebook weźmie sobie do serca porady internautów.

Komentarze z Facebooka